STRATEGIAS FILOSOFI

En framgångsrik projektledare har förmåga att överblicka helheten men också full koll på alla detaljer. För att lyckas med det krävs mod att leda och en stark vilja att driva projektet i mål.

 

Men inget av detta räcker ifall kommunikationen med inblandade aktörer brister. Strategias filosofi är att ett lösningsorienterat och öppet arbetssätt lägger grunden för ett gott samarbete. Först då får man en väl fungerande byggprocess där alla moment sker samordnat i rätt tid och på rätt plats.

 

Våra medarbetare tar sig an en uppgift med engagemang och nyfikenhet med intresse för kundens mål och vision. Vi tycker om att lösa problem, fånga upp nya idéer och genomföra dem. Med vår breda erfarenhet har vi förmåga att bidra med metoder och kunskap för att skapa resultat för våra kunder.

Strategias filosofi

HUR VI JOBBAR

Kvalitet

0%

Kvalitet och professionalism är ledord i allt Strategia gör. Vår metodik är strukturerad och våra konsulter är pålitliga och pålästa. För att säkerställa kvalitet på en hög nivå har vi också valt att certifiera vår arbetsprocess enligt ISO9001.

 

Att arbeta enligt ett kvalitetssäkrat ledningssystem säkerställer att arbetet utförs och dokumenteras enligt branschenliga krav och normer. Men för oss innebär kvalitet också att kundens förväntningar uppfylls utifrån de specifikationer vi kommit överens om.

Kompetens

0%

På Strategia har vi höga kompetenskrav på våra konsulter. Vår styrka kommer av vår kvalificerade personal.

 

Branschens kompetenskrav styr kunskaps­utvecklingen inom Strategia och vi bygger på kunskaper för varje individ med syfte att genomföra olika typer av uppdrag. Inom ramen för vår verksamhets­utveckling ingår utveckling av vår egen förmåga genom utbildning om nya metoder, material och arbetssätt.

Flexibilitet

0%

Förutsättningar och behov kan ändras under projektets gång. Strategias projektledare jobbar prestigelöst och löser ändrade planer på ett konstruktivt sätt.

 

Med en god kommunikation med alla intressenter går det att arbeta proaktivt. I bästa fall löser vi problemen redan innan de uppstår.