HAR DU KOLL PÅ DITT BYGGPROJEKT?

– Kvalitetssäkrad projektledning –

HELA BYGGPROCESSEN FRÅN IDÉ TILL INFLYTTNING

Tjänst: Projektledning

Projektledning

Vi leder teamet från tidigt skede i processen genom program och projektering till genomförande.

Läs mer >>

Arkitektritningar och färgprover

Projekteringsledning

Vi styr projektet mot rätt kostnad, tid och kvalitet.

Läs mer >>

Byggkran i arbete

Byggledning

Som byggledare bevakar vi beställarens intressen inom ramen för ingångna entreprenadkontrakt.

Läs mer >>

Byggnad ritning CAD

Certifierad Kontrollansvarig

Strategia erbjuder certifierade kontrollansvariga enl PBL

Läs mer >>

Erfarna byggprojektledare

På Strategia har vi höga kompetens­krav på våra konsulter. Vår styrka kommer av vår kvalificerade personal. Vi hjälper våra kunder hålla koll på kostnader och tidsramar i bygg- och anläggnings­projekt.

 

Vi har erfarenhet av att driva projekt i alla entreprenad­former. Särskild nöjda är vi med våra kunders uppnådda resultat inom partnering och samverkans­entreprenader.

Hela eller delar av projekt

Inom Strategia hjälper vi våra kunder att driva projekt i alla dess skeden och i olika entreprenad­former. Vi kan åta oss hela projekt­organisationen eller stötta dig med delar av den. Vi har med framgång drivit projekt inom partnering- och samverkans­entreprenader. Vi arbetar såväl med uppdrag från kommunala och privata bygg- och fastighets­bolag. Vi har vårt säte i Stockholm och har främst uppdrag åt våra kunder inom Stockholms län.

 

Som en aktiv aktör på marknaden håller vi oss ständigt uppdaterade om förändringar i bygg­lag­stiftningen. Alla på Strategia är diplomerade Byggarbets­miljö­samordnare (BAS P och U). Vi har också ett stort nätverk av sakkunniga som stöd vid behov.

Lyhörda för dina behov

Kommunikation mellan alla aktörer i ett projekt är A och O för ett lyckat resultat. Samarbete och ledning är självklara verktyg i Strategias effektiva arbets­processer.

 

Strategias projekt­ledare styr, leder och koordinerar alla aktiviteter och funktioner i ett projekt, oavsett projektform. Målet är att vår uppdrags­givare är delaktig i projektet genom att vi hittar rätt rutin för uppföljning, information och beslut.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
ISO-certifiering Kvalitet
ISO-certifiering Miljö
Barncancerfonden julen 2022