Nyanställningar

Vi hälsar Tommy Körsén och Jonathan Nyström Müller välkomna till vårt gäng! Tommy kommer närmast från Veidekke Entreprenad och Jonathan är nyutexaminerad civilekonom från Linköpings Universitet. Jonathan är anställd som junior projektledare