Nytt uppdrag åt Atrium Ljungberg

Strategia har fått uppdraget av Atrium Ljungberg att projektleda ombyggnationen av Söderhallarna på Södermalm.

Ambitionen är att rusta upp och utveckla hela fastigheten och att Söderhallarna ska bli en given mötesplats för kulinariska och kulturella upplevelser samt inrymma arbetsplatser utöver det vanliga.
Fastigheten omfattar idag ca 38 000 BTA och klassificerades 2019 enligt den högsta kulturbevarande nivån. Det innebär ett högt skydd både interiört och exteriört av den postmodernistiska arkitekturen. Parallellt med att byggnaden succesivt tomställs för renovering driver Atrium Ljungberg en detaljplan för en tillbyggnad om drygt 3 000 kvm.
Genom varsamma om- och tillbyggnader samt invändig omorganisation ska även starka kopplingar till kringliggande stadsrum som bidrar till ökat folkliv och ökad trygghet runt Medborgarplatsen åstadkommas. Vidare har projektet höga hållbarhetsmål och ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE Bespoke till nivå Very good.
Projektet kommer att utföras i samverkan mellan Zengun och Atrium Ljungberg.