Nytt uppdrag åt NCC

Strategia har fått i uppdrag av NCC att ansvara för installationsledningen inom alla installationsområden under projekterings- och produktionsfaserna.

Uppdragsgivare: NCC Sverige AB genom SGAF
Projektinformation: Avicii Arena är en Kulturhistorisk klassad byggnad som är världens största globformade struktur och har fungerat som värd för betydande evenemang, inklusive ishockeyfinaler och framträdanden av världskända artister.
Moderniseringen av Avicii Arena kommer att skapa en mer intim atmosfär och förstärka arenans närvaro med hjälp av ett unikt infällbart akustisktak och nya sittplatser som placerar publiken närmare mittpunkten.