Nytt uppdrag åt Skandia Fastigheter

Strategia har fått uppdraget av Skandia Fastigheter att byggleda och projektleda Henkel:s nya Norden kontor i Fabriksparken i Sundbyberg.
Lokalerna omfattar 2 200 kvadratmeter och inflyttning blir hösten 2023.

Den före detta kabelfabriken som Skandia Fastigheter nu omvandlar till moderna arbetsplatser med bevarad industricharm har fått namnet Koppartråden.

Fastigheten kommer att certifieras enligt BREEAM Very Good och inomhusklimatet enligt Well Core, som säkrar en hälsosam arbetsmiljö för företag som lägger extra vikt vid medarbetarnas välmående. Genom att göra en återbruksinventering och därefter försäljning av det material som avlägsnades från byggnaden inför renoveringen har byggnadsmaterial återbrukats i största möjliga mån.