Nytt uppdrag åt Stendörren

Strategia har fått förtroendet av Stendörren Fastigheter AB att ansvara för projekt- och byggledning vid ombyggnad av kv Elementet 1 i Bromma. Byggnaden ska byggas om såväl utvändigt som invändigt för Hedin bil Ford Motor Company.