Nytt uppdrag i Rotebro

Strategia har fått i uppdrag att projektleda nybyggnationen av en lagerhall i Rotebro, Sollentuna åt fastighetsbolaget SAGAX.
Projektet omfattar en nybyggnation på ca 1800 kvm där Strategia ansvarar för projekt- och byggledning.

Hallen byggs med ett koncepttänk som ska kunna återanvändas i samtliga nyproduktioner men även vid ombyggnader och kompletteringar av befintligt bestånd.
Byggnaden skall certifieras enligt miljöbyggnad silver.