Uppdrag i Södertälje

Strategia har fått uppdraget att projekterings och projektleda Alfa Quality Movings nya byggnad av MIDAQ.
Logistikbyggnaden kommer att uppföras i Almnäs, Södertälje.
Byggnaden kommer att bli ca 6000 kvm och beräknas vara färdigställd Q4 2022